Etik Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği - Prf. Dr. İrfan KARACA ve Doç. Dr. Erdal TÜRK

Komplike Cerrahiler

 • Çocuklar küçük erişkinler değildir.
 • Biz sadece ve sadece çocukları tedavi ediyoruz.
 • Biz işimizi sevgi ve aşkla yapıyoruz.
 • Çocuğunuzun sağlığı önceliğimizdir.
 • Hirschsprung hastalığı ve sorunları
 • Anorektal malformasyonlar (ARM)
 • Cripple Hipospadias (Çok sayıda ameliyat olan hastalar)
 • Dolikokolon (Uzun ve dirençli kabızlığa bağlı kalın barsak genişlemesi)
 • Nüks inmemiş testis ve fıtıklar
 • Non-Palpabl Testis (Ele gelmeyen testisler)
 • Vezikoüreteral reflü (VUR)
 • Üreteropelvik darlık (UPD)
 • Diyafram hernileri
 • Özofagus atrezisi
 • Barsak atrezileri

Diğer Hizmetlerimiz

Görüşme talep edin

Gönder